Evaporatif Soğutma

0
Evaporatif Soğutma Nedir ? Evaporatif soğutma suyun buharlaşmasıyla havadan ısı alması prensibine dayanır. Su buharlaşırken havadan ısı çeker ve havanın soğumasına sebep olur. Havuzdan veya duştan çıktığınızda çevrenizdeki esinti etkisiyle,...

Psikrometrik Diyagram Üzerinde İşlemler ve Uygulamalar

0
Psikrometrik diyagram kullanılarak nemli hava ile ilgili birçok problem kolayca çözülebilir. Bu konu, aşağıdaki tipik örnekler ile kolayca açıklanabilir. Burada verilen örneklerin hepsinde standart...

Veri Merkezlerinde Soğutma Otomasyonu Çözümü

0
Günümüz sayısal dünyasında verilerin saklanması için kağıt yerine artık bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonlarını kullanır olduk. Sayısal veriler son 5 yıldır o kadar arttı...
Chiller System Optimizer Programı

Chiller System Optimizer Programı Performans Analizi

0
Bu çalışmada, farklı tip ve özellikte soğutma grupları ile bu soğutma gruplarının birden fazla sayıda kullanıldığı ve farklı şekilde tasarlanmış olan soğutma tesisleri hakkında...

Soğutma Kulesi Kapasite, Debi ve Buharlaşan Su Hesaplamaları

0
Su soğutma kulelerinde doğru tasarım yapabilmek için Kule kapasitesi  Kcal yada kW cinsinden kapasitenin biliniyor olması yanında; Kule giriş suyu sıcaklığı (°C) Kule çıkış suyu sıcaklığı (°C) Debi ...

Su Soğutma Grubu Sistem Seçimi

0
Su soğutma grubu kapasitesi ısı kazancı hesaplarından belli bir emniyet katsayısı ve diversite faktörü kullanılarak tesbit edilir. Su Soğutmalı Soğutma Grubu Hava Soğutmalı Soğutma Grubu Absorbsiyonlu Soğutma...
Nemlendirme Uygulamaları

Nemlendirme Yapılan Uygulamalar

0
Aşağıdaki uygulamalar, hava nemlendiricilerin sağlığı nasıl koruduğu ve kaliteyi nasıl sağladığının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Burada verilen bilgiler genel önermelerdir. Nem konusunun değişik...

Ticari Tip Soğutucularda Soğutma Devre Şemaları

0
Bir malzeme soğutulacaksa aslında ondan ısı alınacaktır. Eğer ılık bir içeceğiniz var, sıcaklığı da 25 °C ise ama siz bu içeceği 4 °C olarak...
Şekil 3.17 Su soğutmalı VRF sistemi

Kondenserli Su Soğutmalı VRF

0
Su soğutmalı kondenserli VRF de, İç ünite, borulama ve sistem genel hatlarıyla hava soğutmalı VRF ile aynıdır. Temel fark kondenserin hava yerine su ile...
Isı Geri Kazanımlı VRF - VRV

Isı Geri Kazanımlı VRF – VRV Sistemleri

0
Bir mahalde soğutma yapılırken, aynı zamanda o mahalde istenmeyen ısı enerjisi dışarıya atılmaktadır. Bazı binalarda ise belirli mahallerde soğutma yaparken belirli mahallerde ısıtma ihtiyacı...